oświata

  • Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim

    Oświata w dobrym otoczeniu. CKP w Ostrowie Wielkopolskim

    Piotr Jański i Andrzej Cempel, projektując gmach Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim, mieli za zadanie zmienić wizerunek szkolnictwa zawodowego. Udowodnili przy tym, że dobra architektura oświatowa nie jest zarezerwowana wyłącznie dla dużych miast.