projektowanie komputacyjne

  • Emergent, Yeosu Oceanic Pavilion

    Architektura parametryczna symbolem XXI wieku?

    W przeciągu setek lat przyczyną zmian w architekturze były nowe rozwiązania konstrukcyjne oraz rozwój myśli architektonicznej. XXI wiek niesie ze sobą kolejny wielki przełom! Nowy nurt myślenia o przestrzeni wynika z wyparcia tradycyjnych metod projektowania przez projektowanie komputacyjne nazywane modelowaniem parametrycznym. Czy oznacza to, że po raz kolejny w historii urzeczywistnią się nasze futurystyczne wizje?