projekty z użyciem kolorowego piasku

  • The Dream City, Doha, Qatar

    Interakcyjne rzeźby miejskie z kolorowego piasku

    Projekty interakcyjne Adama Kalinowskiego z użyciem kolorowego piasku obrazują zjawisko entropii, zanikania barwy. Przy tym mają bardzo sensualny charakter, ponieważ to właśnie za pomocą dotyku zmieniają się konfiguracje kolorów. Artysta zaprasza mieszkańców miast do interakcji z barwą i wciąż zmieniająca się formą piaskowej rzeźby. Jego projekty mają wyzwalać w uczestnikach kreatywność i rozbudzać niczym nieskrępowaną chęć tworzenia.